Grupo de personas en zona rural

Wòl gouvènman lokal yo nan migrasyon

Migrasyon an pote avèk li anpil defi ki diferan menm jan ak moun ki imigre yo. Gen kèk sitiyasyon ki mande mezi nan nivo nasyonal, men lòt moun ka adrese nan zòn ki pi limite, konprann ke reyalite lokal yo gen bezwen espesifik. Ki wòl gouvènman lokal yo nan zafè sa a? Men kèk kle ak eksperyans enpòtan nan peyi Chili, Ajantin ak Etazini.

Li Festival Hola América 2022 te jenere yon espas pou pale wòl nan gouvènman yo nan migrasyon , modere pa Alexis Torreblanca, koòdonatè nan Infomigra , ki te kòmanse espas la asire ke biwo lokal yo ak gouvènman yo ta dwe gen yon egzak ak inik gade defi ak solisyon gwoup istorikman vilnerab yo fè fas a.

Patisipe nan panèl la Ingrid Robert, an chaj la biwo migran kominal yo nan minisipalite a nan Valparaíso; Daniel Valdez, direktè ansyen nan zafè ekstèn nan Akeyi Entènasyonal; Rodrigo Ceballos, CEO nan Relasyon Entènasyonal ak Koperasyon nan Minisipalite a nan Còdoba (Ajantin) ak Rosario Olivares, direktè adjwen nan Egalite sèks, divèsite seksyèl ak enklizyon nan minisipalite Santiago.

So ak verifikasyon

Yon inisyativ piblik ki ankouraje entegrasyon moun ki nan yon sitiyasyon mobilite se la So Migrant: yon badj Eta Chili bay, atravè Sèvis Nasyonal Migrasyon an, bay minisipalite ki travay sou enklizyon pou popilasyon migran ak refijye ak estanda kalite, konsantre sou dwa ak non-diskriminasyon.

Minisipalite Valparaíso genyen so sa a . Ingrid Robert, reprezantan minisipalite sa a, asire ke depi 2017 li te chèche aplike politik ak estrateji pou sèvi popilasyon espesifik tankou moun LGBTI+, popilasyon endijèn, ak imigran.

Nan pwosesis sa a, di Ingrid, yo te jwenn yon wòl kle nan jenere twal kominotè ak rezo sipò ak imigran ak moun nan lokalite. Inivèsite, òganizasyon lokal ak nasyonal ak kominote migran yo menm te òganize pou kreye espas pou dyalòg ak travay ansanm pou defini chemen Minisipalite yo.

Daniel Valdez pote yon pwennvi ekstèn soti nan Etazini: li te chèche espas pou dyalòg pou popilasyon migran yo ak kominote lokal yo, epi li kwè ke gouvènman yo dwe garanti kalite lavi a pou tout moun, bay egzanp pou echanj lide ak amelyorasyon nan sosyal ak ekonomik. sistèm..

Òganizasyon Valdez sètifye kòm kominote akeyan moun ki akeyi imigran yo. Kounye a, 16 vil Ozetazini gen sètifikasyon sa a epi yo planifye pou yo rive nan 50 nan 2025. Anplis de sa, yo gen entansyon elaji entènasyonalman.

Lòt konsiderasyon

Rodrigo Ceballos, pandan se tan, kòmantè ke wòl nan dirijan nan vil yo nan devlopman nan politik piblik se akòz bezwen yo patikilye nan kominote a nan vil la. Lè yo idantifye bezwen sa yo, yon plan gouvènman an ka fèt pou ranfòse swen ak sipò adekwat.

Sipò yo bay nan Córdoba konsiste de enfòmasyon klè ak aksesib sou diferan pwosesis tankou regilarize, fòmasyon pou antreprenè, enklizyon finansye ak travay , pami lòt moun. Aksyon sa yo tou ankouraje entèkiltirèlte nan yon nivo sosyal.

Retounen nan Chili, Rosario Olivares konsidere li nesesè travay miltidisiplinè pou yon viv ansanm an sante, ki rezoud defi patikilye nan diferan segman nan popilasyon an. Olivares pwopoze biwo ouvèti ki adapte ak bezwen chanje e ki kapab adrese bezwen patikilye divès gwoup yo: fanm, LGBTI+, ti gason ak tifi, moun ki gen maladi oswa andikap.

Dapre eksperyans li nan Santiago, Olivares kwè ke Eta a dwe konprann konpleksite migrasyon an ak miltiplisite bezwen li yo , epi apati de premis sa a, konprann ke sitiyasyon sa yo pa ka rezoud nan yon sèl biwo.

defi annatant

Panelis yo te dakò sou defi a pou pran aksyon garanti pou kominote migran an nan nivo lokal ki pa bloke oswa limite pa politik nan nivo nasyonal la , jan sa rive ak regilarize migran yo.

Nan sans sa a, yo kwè gen yon bezwen klè sou solisyon lokal otonòm, ak sipò leta, ki aplikab san prejije chanjman nan administrasyon an nan gouvènman lokal ak nasyonal.

Anfen, yo mete aksan sou enpòtans ouvèti espas pou dyalòg ak kominote migran yo pou idantifye bezwen yo, konsantre sou dwa moun kèlkeswa sitiyasyon regilarize yo, epi konprann se yon gwoup imen divès jan ak bezwen li yo.

Últimas entradas

Wòl gouvènman lokal yo nan migrasyon

Migrasyon an pote avèk li anpil defi ki diferan menm jan ak moun ki imigre yo. Gen kèk sitiyasyon ki mande mezi nan nivo nasyonal, men lòt moun ka adrese nan zòn ki pi limite, konprann ke reyalite lokal yo gen bezwen plis espesifik.

Kontakte