Jezi Huz

Últimas entradas

Wòl gouvènman lokal yo nan migrasyon

Migrasyon an pote avèk li anpil defi ki diferan menm jan ak moun ki imigre yo. Gen kèk sitiyasyon ki mande mezi nan nivo nasyonal, men lòt moun ka adrese nan zòn ki pi limite, konprann ke reyalite lokal yo gen bezwen plis espesifik.

Kontakte